Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

česky deutsch

Polní dráhy - přehled:

Stránky polních průmyslových drah jsou zaměřeny na již dnes neexistující úzkokolejné, polní, lesní a průmyslové dráhy v bývalém Československu. Ve fotogaleriích čtenář najde mapy a fotografie s bývalými náspy, propustky, mostními pilíři, zářezy, základy bývalých drážních objektů i celými pozůstatky těchto úzkokolejných polních drah a železnic. Mnohé části bývalých drah jsou již zarostlé v lesích a hledání jejich zbytků je velmi složité. Stránky obsahují prozatím dvě takovéto průmyslové úzkokolejky doplněné obrazovými materiály a mapami přístupu k nim. Stránky jsou zaměřeny na průmyslovou válečnou dráhu Diana, která sloužila během II. světové války k obsluze výroby letadel Bf 109 u Tišnova. Dále je pak zaměřena na dnes historickou část JHMD - úzkokolejných vleček na 600mm. Dále pak na dnes již neexitující dráhy Heřmaničku a Ondrášovku. Jako jistá zvláštnost je zde také umístěna bývalá normálněrozchodná uhelná dráha Zastávka-Zbýšov, která je dnes přestavována na úzký rozchod 600mm. V odkazovně jsou pak veřejné, lesní a průmyslové úzkokolejné železnice a dráhy dnes fungující ať už jako muzea nebo pro běžný provoz. Na stránkách drážní archeologie - úzkokolejných drah došlo k doplnění některých tratí, zejména jde o úzkokolejku Frýdlant-Heřmanice zásluhou archivu Feldbahnmusea Drásov.

Polní dráhy

HL.MENU

Diana dráha pro válečnou výrobu

Tišnov - Předklášteří

Předklášteří - Mezihoří

Mezihoří - Dolní Loučky

Dolní Loučky - Chytálky

Chytálky - Řikonín

Polní dráhy

Pavlovcův mlýn - Kutiny

Kutiny - Diana dráha pro válečnou výrobu

Kuřimská Nová Ves - Diana dráha pro válečnou výrobu

Ondrášov - Dvorce

Heřmanička

JHMD

Uhelná vlečka Zastávka-Zbýšov

Odkazy
Modelová železnice Modelová železnice HO CZIN.eu


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich