Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Heřmanice - Místní Dráha Frýdlant - Heřmanice

Fotogalerie 1 zobrazuje fotografie části dráhy Frýdlant - Heřmanice - konkrétně nádraží v Heřmanicích. V dnešní době je nádražní budova zřejmě úplně rozpadlá neboť její střecha byla poničena již v roce 1996. Další obrázky zobrazují části lokomotivní remízy a zbytky kolejí v Heřmanicích. Fotografie pocházejí z roku 1996 a poskytl je zásobník zahradní železnice. Když jsem byl v Heřmanicích v roce 2000 byl již vstup do pozemku nádraží zakázán z důvodu statického narušení bývalých drážních objektů. Černobílé obrázky poskytl archiv zahradní železnice Drásov a pocházejí z doby kdy byl provoz na Heřmanické úzkokolejce dočasně pozastaven. Nádražní budova Heřmanice sloužila ještě jako obydlí pro pracovníky ČSD. Některé fotografie posloužily jako podklady pro tvorbu modelů modelové železnice v úzkém rozchodu Oe a HOe.


Heřmanice Heřmanice Heřmanice Heřmanice Heřmanice
Nádraží Heřmanice. Nádraží Heřmanice. Lok. remíza Heřmanice. Nádraží Heřmanice. Zbytek kolejí v Heřmanicích.
Heřmanice Heřmanice Heřmanice Heřmanice
Nádraží Heřmanice. Nádraží Heřmanice. Nádraží Heřmanice. Nádraží Heřmanice.


Heřmanice Heřmanice Heřmanice
Kamenolom Schuppich. Zastávka Heřmanice. Most u zastávky Heřmanice.


Heřmanice Heřmanice
Nádražní schéma - Heřmanice. Schéma zastávky Heřmanice.Polní dráhy - Heřmanička - rozcestník


Polní dráhy - Hl. stránka


Zubačky Modelová železnice Modelová železnice HO


„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich