Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Ondrášov - Místní dráha Ondrášov - Dvorce - galerie 1

Ondrášov - výchozí stanice dnes již neexistující místní železnice Ondrášov - Dvorce. Obrázky jsou přízeny v Ondrášově na nádraží spolu s kamenným viaduktem, který dnes slouží pěším a cyklistům. V době mé druhé návštevy byl hodně zarostlý, což svědčí o zřejmé motorizaci místního obyvatelstva. Na ploše bývalého úzkokolejného kolejiště se dnes nachází uhelné sklady. Další část bývalého spodku dráhy v Ondrášově - podvalníková jáma a překládací koleje je volná skládka normálněrozchodného nádraží. mhohé historické pozůstatky z dráhy Ondrášov - dvorce můžeme nalézt v úzkokolejné expozici polních železnic zahradní železnice Drásov. Modely této úzkorozchodné železnice pak můžeme spatřit v expozici areálu zahradní železnice pod Mniší horou.


Ondrášov Ondrášov Ondrášov Ondrášov Ondrášov
Nádraží Ondrášov. Nádraží Ondrášov. Nádraží Ondrášov. Nádraží Ondrášov. Nádraží Ondrášov.
Ondrášov Ondrášov Ondrášov Ondrášov Ondrášov
Uhelné sklady - místo původního úzkokolejného kolejiště. Násep vedoucí ke klenutému mostu. Kamenný klenutý most. Detail uchycení zábradlí k původnímu zábradlí. Kamenný klenutý most.
Ondrášov Ondrášov Ondrášov Ondrášov Ondrášov
Kamenný klenutý most. Násep vedoucí od mostu do Berouna. Kamenný klenutý most (z druhé strany). Pokračování náspu mírným zářezem do Berouna. Volná skládka - míst podvalníkové jámy a překládací koleje.
Ondrášov - Dvorce - rozcestníkPolní dráhy - Hl. stránka


Zubačky Feldbahnmuseum Zahradní dráha Modelová železnice


„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain